Att ansöka om bidrag

Läs igenom denna information innan du tar kontakt med oss för eventuell hjälp med ansökningsförfarandet.

Vem kan få bidrag?

Stiftelserna vänder sig till synskadade och till organisationer som bedriver verksamhet för synskadade. Med synskadad avses i detta sammanhang den som har så pass nedsatt synförmåga att det är svårt eller omöjligt att läsa vanlig text, eller att med synens hjälp orientera sig, eller som har motsvarande svårigheter på grund av synen. För att styrka ögonskada/synstatus behövs ett intyg från syncentral eller ögonläkare. Recept från optiker godkänns inte.

Stiftelsernas bidrag till enskilda behövande synskadade är behovsprövade. Vilket innebär att en ensamstående person anses behövande om den taxerade årsinkomsten understiger fyra prisbasbelopp, det vill säga 229 000 kr för år 2024 enligt Skatteverket. Om det finns fler personer i hushållet höjs gränsen med ett prisbasbelopp (57 300 kr) per person. För en tvåbarnsfamilj innebär det 401 100 kr. Sökandens nettoförmögenhet får inte överstiga ett prisbasbelopp. Då sökanden är under 18 år ska föräldrarnas inkomstuppgifter bifogas. Till alla enskilda ansökningar ska inkomstuppgift från Skatteverket för 2023 bifogas, även för make/maka/sambo.

Stiftelserna beviljar också bidrag till organisationer som utför verksamhet för synskadade inom områden som rehabilitering, rekreation, ledarhundsverksamhet, barn- och ungdomsverksamhet, utbildning eller liknande.

Bidrag beviljas inte i efterhand till aktiviteter som redan ägt rum eller till redan gjorda inköp.

Vi avser att på våra webbplatser och i våra årsredovisningar publicera vilka organisationer som erhållit bidrag och vilka som beviljats forskningsbidrag. Genom din ansökan lämnar du samtycke till att sådan publicering får ske.

Kontakta oss

Telefon: 08-402 15 50, knappval: 2
E-post: bidrag@irisstiftelseforvaltning.se

Vi har öppet måndag till fredag kl 9.00-12.00. Välkommen att ringa oss på telefon 08-402 15 50, knappval 2, eller mejla till bidrag@irisstiftelseforvaltning.se.

Har du ansökt om bidrag och har frågor om din ansökan – ange alltid ditt ärendenummer i all kontakt med oss.

Fjärrsupport

Behöver du mer hjälp med att fylla i ansökan? Ring oss först och om det behövs kan vi använda Teamviewer för att hjälpa dig med fjärrsupport.

Behandling av personuppgifter

Du lämnar även samtycke till att stiftelserna får behandla personuppgifterna i
ansökan i den utsträckning som krävs för denna hantering.

Gör så här för att lämna in din ansökan