Felanmälan

För teknisk felanmälan: Använd ärendehanteringen på webben, formulär FELANMÄLAN eller använd QR-koden.

QR-kod felanmälan

Länk till formulär för felanmälan.

Akuta fel efter kl 15:30 vardagar och helger ring larmcentralen: 08-80 16 28 och ange: ”larmet ska gå till Wahlings” (vår larmfirma), var larmet kommer ifrån, vem som ringer inkl mobilnr för återkoppling, vad som är fel. Ring endast om det är fel som riskerar att skada människor eller egendom och som inte kan vänta till nästa vardag. Det kan tex vara ett läckande vattenrör eller en sönderslagen fönsterruta.

CCTV

Kamerabevakning

Vi har kamerabevakning av vissa platser där många människor uppehåller sig. Ändamålet med kamerabevakningen är att kunna förebygga och utreda brott och begränsa verkningarna av eventuella olyckor.

Kamerorna finns för att skapa ökad trygghet och säkerhet för gäster, personal och verksamhet och används endast för dessa ändamål.

Vid en intresseavvägning har vi kommit fram till att intresset av att förebygga och utreda brott väger tyngre än enskildas intresse av skydd för den personliga integriteten (dataskyddsförordningen artikel 6.1 f).

Materialet från kamerabevakningen omfattas av sekretess och lämnas endast ut till polisen för utredning av brott. Kamerautrustningen och materialet skyddas av ett starkt fysiskt och tekniskt skydd och endast ett fåtal personer har tillgång till materialet.
Enligt principen om lagringsminimering raderas materialet efter 30 dagar.

Om du har frågor om kamerabevakningen kan du nå oss på: info@irisforvaltning.se Iris Förvaltning AB, Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede

Du har även möjlighet att klaga hos Datainspektionen: www.datainspektionen.se