2. Beslut

Handläggningstiden är normalt 3-4 veckor. Vi kommer vid behov att höra av oss till dig för kompletteringar av ansökan. När beslutet är fattat meddelas du via epost. Observera att e-postmeddelande från stiftelserna ibland hamnar i mappen för s.k. skräppost.

Nästa steg är redovisning och rapportering