2. Beslut

Handläggningstiden är normalt 3-4 veckor. Vi kommer vid behov att höra av oss till dig för kompletteringar av ansökan. När beslutet är fattat meddelas du via e-post. Observera att e-postmeddelanden från stiftelserna ibland hamnar i mappen för s k skräppost. Beslutet finns också under fliken Meddelanden på ”Min sida”.

Nästa steg är redovisning och rapportering.