3. Redovisning och rapportering

När aktiviteten/projektet är avslutat ska redovisning, lämnas in till stiftelserna via ”Min sida”. Av redovisningen ska samtliga kostnader samt eventuella intäkter framgå. Stiftelsen kan när som  helst begära att få ta del av redovisningen. Här laddas även underlag som t ex deltagarförteckning, kvitton m.m upp.

Utbetalning