3. Redovisning och rapportering

När aktiviteten/projektet är avslutat ska redovisning lämnas in via ”Min sida”. Av redovisningen ska samtliga kostnader samt eventuella intäkter framgå. Stiftelsen kan när som helst begära att få ta del av redovisningen. Här laddas även underlag som t ex deltagarförteckning, kvitton med mera upp.

Läs om utbetalning.