4. Utbetalning

Utbetalning av beviljat bidrag

Om bidrag beviljats ska det redovisas via ”Min Sida” under fliken Rapporter. Utbetalning av bidraget sker till det kontot som du angav i ansökan. Bidrag betalas inte ut kontant.

Bidrag ska redovisas inom angiven tid, se beslut. Bidrag som ej redovisas inom tidsramen betalas ej ut.

Återbetalning av bidrag

Bidrag som utbetalats på grund av oriktiga inlämnade uppgifter kommer att återkrävas.

Stiftelsens beslut i bidragsfrågor kan inte överklagas. Motivering till fattat beslut om bidrag lämnas inte.