4. Utbetalning

Utbetalning av beslutat bidrag

Om bidrag beviljats redovisas bidraget via ”Min Sida” under fliken rapporter. Utbetalning av bidraget sker till i er ansökan angivet konto. Bidrag betalas inte ut kontant.

Bidrag ska redovisas inom i beslutet angiven tid. Bidrag som ej redovisas inom tidsramen betalas ej ut.

Återbetalning av bidrag

Bidrag som utbetalats på grund av oriktiga inlämnade uppgifter, kommer att återkrävas.

Stiftelsens beslut i bidragsfrågor kan inte överklagas. Motivering till fattat beslut om bidrag lämnas inte.