Iris Förvaltning AB

Iris Förvaltning AB är synskaderörelsens egen företagsgrupp. Vi ägs av Synskadades Stiftelse och har verksamhet inom flera olika områden.

Under tiden 8 juli till 9 augusti har handläggningen av bidragsansökningar stängt. Vi öppnar igen den 12 augusti kl 9.00.