Iris Förvaltning AB

Bolagsgruppen Iris Förvaltning AB äger och förvaltar kommersiella fastigheter och administrerar runt 40 stiftelser. Iris Förvaltning äger även bolagen Almåsa Fastighet och Almåsa Havshotell som är beläget vid Horsfjärden ca 25 minuter söder om Stockholm. Iris Förvaltning innehar även en minoritetspost i Iris Hadar.

Tisdagen den 26 september och onsdagen den 27 september har bidrag och ekonomiavdelningen stängt på grund av personalmöte.
Vi öppnar igen som vanligt torsdagen den 28 september kl 8.00.
Fastighetsavdelningen har öppet som vanligt hela veckan.