Iris Förvaltning AB

Iris Förvaltning AB är synskaderörelsens egen företagsgrupp. Vi ägs av Synskadades Stiftelse och har verksamhet inom flera olika områden.