Iris Förvaltning AB

Bolagsgruppen Iris Förvaltning AB äger och förvaltar kommersiella fastigheter och administrerar runt 40 stiftelser. Iris Förvaltning äger även bolagen Almåsa Fastighet och Almåsa Havshotell som är beläget vid Horsfjärden ca 25 minuter söder om Stockholm. Iris Förvaltning innehar även en minoritetspost i Iris Hadar.

Den 1 december inför vi telefontid för alla bidragsfrågor. Vi har öppet alla helgfria vardagar måndag till fredag kl 9.00-12.00.
Välkommen att ringa oss på telefon 08-402 15 50, knappval 2, eller mejla till bidrag@irisstiftelseforvaltning.se. Läs mer om hur du gör din ansökan på irisforvaltning.se/bidrag