Iris Förvaltning AB

Bolagsgruppen Iris Förvaltning AB äger och förvaltar kommersiella fastigheter och administrerar runt 40 stiftelser. Iris Förvaltning äger även bolagen Almåsa Fastighet och Almåsa Havshotell som är beläget vid Horsfjärden ca 25 minuter söder om Stockholm. Iris Förvaltning innehar även en minoritetspost i Iris Sverige AB.