Iris Förvaltning – förvaltar både fastigheter och stiftelser

Bolagsgruppen Iris Förvaltning AB äger och förvaltar kommersiella fastigheter och administrerar runt 40 stiftelser. Iris Förvaltning äger även bolagen Almåsa Fastighet och Almåsa Havshotell som är beläget i Horsfjärden ca 25 minuter söder om Stockholm. Iris Förvaltning innehar även en minoritetspost i Iris Sverige AB.

Historik

Bolagsgruppen har bedrivit affärsverksamhet i över 100 år vilket vi är oerhört stolta över. År 1889 bildades De Blindas Förening av en grupp synskadade hantverkare. Föreningen växte sig successivt starkare och medlemmar från hela Sverige anslöt sig. Företagande var tidigt en naturlig del inom organisationen med målet att främja syn-nedsatta på olika sätt genom att skapa sysselsättning och säkerställa trygg ekonomisk förvaltning och tillväxt.

Genom åren har bolagsgruppen verkat inom en mängd olika branscher där man både startat och förvärvat företag. Iris Förvaltning kommer fortsätta driva, starta, utveckla och förvalta verksamheter som direkt stödjer Synskadade Stiftelses ändamål: att via affärsverksamhet främja insatser för synskadade men också för andra personer med funktionsnedsättning, samt ge god avkastning till Synskadades Stiftelse.

Fastigheter

Iris Förvaltnings lokaler ligger i ett av Stockholms sista småindustriområden som byggdes under 60-talet. Lokalerna på Sandsborgsvägen utvecklas och förädlas med syfte att passa små och medelstora företag som söker flexibla och prisvärda hyreskontrakt. Här finns både kontor och lager i samma fastighet vilket uppskattas av våra hyresgäster.

Läget är idealiskt för dig som vill slippa centrala Stockholms köer och ha både buss- och tunnelbanestationen runt hörnet. I anslutning till fastigheterna ligger stadens vackra skogskyrkogård med trevliga gångstråk för lunchpromenaden. Läs mer om vad du som hyresgäst hos oss har tillgång till. >>

Stiftelseadministration

Iris Förvaltning förvaltar i dag förutom Synskadades stiftelse ytterligare 40 stiftelser med syn- och funktionsnedsättning som gemensam nämnare. Uppdraget innebär att Iris Förvaltning tar hand om bidragsansökningar, utbetalningar, ekonomisk förvaltning, årsredovisningar och styrelseuppdrag. Inarbetade rutiner och lång erfarenhet av stiftelseförvaltning ger oss möjligheten att hjälpa fler stiftelser och hålla konkurrenskraftiga och rimliga nivåer.

Vid frågor kring stiftelseadministration vänligen kontakta oss på 08- 402 15 50 eller info@irisforvaltning.se.