Välkommen till Iris Förvaltning

Iris Förvaltning är synskaderörelsens egen företagsgrupp och ägs av Synskadades Stiftelse. Läs mer om Synskadades Stiftelse här.

Iris Förvaltning bedriver flera olika verksamheter. du kan klicka dig vidare till dem här nedan.